Justice for all low-income people in Washington

Main Content

Đáp Ứng của NJP đối với Vi-rút Corona

Mục tiêu của NJP là duy trì mức dịch vụ khách hàng cao nhất có thể trên toàn tiểu bang trong tình trạng khẩn cấp liên quan đến vi-rút corona. NJP cũng đang theo dõi tình hình để xác định bất kỳ thay đổi cần thiết nào để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng bị ảnh hưởng của tình trạng khẩn cấp liên quan đến vi-rút corona. 

Các dịch vụ và hoạt động hiện tại của NJP như sau: 

 • CLEAR – Các dịch vụ đường dây nóng vẫn tiếp tục bình thường (cùng giờ theo lịch - các ngày trong tuần từ 9:15 sáng đến 12:15 trưa). Khi tình hình thay đổi, chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào tại đây.
   
 • Washington LawHelp sẽ tiếp tục đăng tải thông tin và cập nhật pháp lý (Truy cập: Trang web các Nguồn Lực Hỗ Trợ về Vi-rút Corona của Washington LawHelp).
   
 • Văn Phòng Hiện Trường: Phù hợp với hướng dẫn của các cơ quan y tế công cộng về đại dịch vi-rút corona đang gia tăng, các lệnh và chỉ thị của Thống Đốc Inslee - và cấp quận, NJP đang thực hiện các bước sau:

Văn Phòng Hiện Trường của NJP đang chuyển sang các dịch vụ từ xa (làm việc từ xa) bắt đầu vào thứ Hai ngày 16 tháng 3 năm 2020. 

 • Điều này có nghĩa là các văn phòng của NJP sẽ liên lạc qua điện thoại hoặc video bất cứ khi nào có thể – và các văn phòng sẽ đóng cửa không phục vụ công chúng.

 • Các văn phòng đang sắp xếp thay phiên làm việc với các khách hàng hiện tại liên quan đến các cuộc hẹn sắp tới và các cuộc họp khác theo lịch trình. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về trường hợp của mình hoặc cuộc gặp với luật sư của quý vị, xin vui lòng liên lạc luật sư giúp đỡ cho quý vị.

 • Các yêu cầu của khách hàng không hẹn trước/yêu cầu trực tiếp và các khách hàng hiện tại đến cửa hàng mà không có lịch hẹn sẽ phải gọi vào số điện thoại dán trên cửa.

 • Nếu quý vị không phải là khách hàng hiện tại và quý vị cần trợ giúp pháp lý, vui lòng gọi

  • 2-1-1 tại Quận King.

  • Đường Dây Nóng CLEAR: 1-888-201-1014 ở tất cả các quận khác

NJP đang theo dõi chặt chẽ tác động của vi-rút đối với cộng đồng khách hàng để xác định các biện pháp cần thiết khác khi thích hợp.   

Nếu quý vị đang gặp các triệu chứng của vi-rút corona (Tham khảo: các triệu chứng liên quan đến COVID-19), vui lòng ở nhà và liên lạc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.